top of page
mealworms.jpg
ue-yellow-logo.jpg
PROW-logo.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Nazwa grupy operacyjnej: ,,Grupa Operacyjna Tenebrio molitor

Tytuł operacji: „Innowacyjna technologia przetwarzania larw mącznika młynarka i

wprowadzanie na rynek bezpiecznych produktów pochodzenia owadziego

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00062.DDD.6509.00123.2022.14

Okres realizacji projektu: 27.04.2023 - 30.12.2024

Wnioskowana kwota pomocy: 4 806 598,00 PLN, w tym: EFRROW: 3 058 438,30 zł i

krajowe środki publiczne: 1 748 159,70 zł

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania larw mącznika młynarka i wprowadzenie na rynek bezpiecznych produktów pochodzenia owadziego. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu przetwarzania biomasy larw owadów poprzez połączone techniki obróbki mechanicznej i ekstrakcji rozpuszczalnikowej.

Grupa Operacyjna Tenebrio molitor

W skład Grupy Operacyjnej Tenebrio molitor wchodzą następujące podmioty :

1. Tenebria Sp. z o.o.

2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Gospodarstwo Rolne Stanisław Majewski

4. 40 NET Sp. z o.o.

Szczegóły projektu

OPIS OPERACJI:

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek RP: białka owadziego (PAP owadzi) odtłuszczonego i o niskiej zawartości chityny (low fat,low chitin); tłuszczu owadziego (oleju) zawierającego nienasycone kwasy tłuszczowe i chityny, uzyskanych za pomocą innowacyjnego procesu przetwarzania biomasy larw mącznika młynarka poprzez połączone techniki obróbki mechanicznej i ekstrakcji rozpuszczalnikowej opartego o indywidualną metodę przetwarzania surowca.

Szczegółowe cele to:

1.Wybudowanie budynku produkcyjnego z magazynem i zapleczem biurowo-socjalnym spełniającego wymagania budowlane, technologiczne i bioasekuracyjne

2.Stworzenie prototypowej innowacyjnej linii technologicznej do przetwarzania larw owadów mącznika młynarka

 

3.Opracowanie metody hodowlanej mącznika młynarka z uwzględnieniem różnego rodzaju karmienia i warunków środowiskowych

4.Wykonanie badań laboratoryjnych w celu optymalizacji surowca i wysokiej jakości uzyskanych produktów

5.Uruchomienie produkcji białka owadziego (PAP owadzi);tłuszczu owadziego (oleju);chityny

Efektem realizacji będzie zakład przetwórczy z prototypową linią technologiczną do przetwarzania mącznika młynarka. Kolejny efekt to opracowanie w gospodarstwie rolnika indywidualnej metody hodowlanej mącznika młynarka i dobranie optymalnych parametrów hodowlanych w celu dostarczenia do przetwarzania surowca o najwyższej jakości. Efektem końcowym będzie produkcja oparta o indywidualną metodę przetwarzania biomasy larw owadów mącznika młynarka.

 

REZULTATY OPERACJI:

Rezultatem operacji będzie produkcja oparta o indywidualną metodę przetwarzania biomasy larw owadów mącznika młynarka.

Efektem realizacji operacji będzie przede wszystkim:

1. Wybudowanie budynku produkcyjnego z magazynem i zapleczem biurowo-socjalnym

2. Uruchomiona prototypowa linia technologiczna do przetwarzania larw owadów mącznika młynarka

3. Opracowanie indywidualnej metody hodowlanej mącznika młynarka

4. Innowacyjny proces przetwarzania biomasy larw owadów poprzez połączone techniki obróbki mechanicznej i ekstrakcji rozpuszczalnikowej

5. Opracowanie protokołu postępowania z biomasą larw mącznika młynarka w taki sposób, aby uzyskane produkty były bezpieczne pod względem mikrobiologicznym

6. Opracowanie korelacji pomiędzy parametrami surowca poddawanego obróbce (biomasa larw owadów), warunkami procesów stosowanych w przetwarzaniu biomasy (temperatura, ciśnienie i wpływ różnych warunków ekstrakcji rozpuszczalnikowej (skład rozpuszczalnika, czas ekstrakcji i temperatura rozpuszczalnika) a parametrami produktu (zawartość białka ogólnego, tłuszczu ogólnego, popiołu, włókna surowego, określenie profilu kwasów tłuszczowych i składu aminokwasowego białek).

7. Opracowanie innowacyjnej aplikacji komputerowej do prognozowania parametrów biomasy mącznika młynarka w zależności od warunków środowiska hodowlanego (temperatura i wilgotność) i jego wpływu na skład surowca produkcyjnego (biomasy larwy)

8. Opracowanie indywidualnej metody przetwarzania surowca

9. Stworzenie 3 innowacyjnych produktów w postaci:

-białka owadziego (PAP owadzi)

-tłuszcz owadziego (olej)

-chityny.

O nas

Startup biotechnologiczny - najlepsi w branży

Jesteśmy grupą młodych i utalentowanych przedsiębiorców i inżynierów z przełomowymi pomysłami które chcemy wykorzystać, by przyczynić się do tworzenia lepszego jutra. Zapewniamy inteligentne rozwiązania firmom każdej wielkości i jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych, dedykowanych usług.

Grupa Operacyjna Tenebrio molitor uważa, że zrozumienie istoty problemu i stworzenie odpowiedniego rozwiązania może przynieść firmom pomyślną przyszłość. Skontaktuj się z nami, aby umówić spotkanie z jednym z naszych przedstawicieli handlowych lub zamówić demonstrację naszych narzędzi.

Kontakt

Kontakt do Lidera Grupy Operacyjnej:

Tenebria Sp. z o.o.

14-260 Lubawa

Ul. Dworcowa 36

Email: pawel.gorzynski@tenebria.pl

bottom of page